Eluterve 2009

ELUTERVE ELU TERVE ELU

 
Projekt „Eluterve elu terve elu!” on MTÜ Hinokad järjekordne tegevuste kogum, mis on kantud ideest, et mitu suudavad rohkem kui üks. Mõttelaadilt ja tegevuselt sarnaseid ühendusi ja isikuid kokku kutsudes, tahab ka noor MTÜ Hinokad oma teovõimet mitmekordistada. Koolitus ja strateegiaseminaril tulevikustrateegia väljatöötamine on tähtis osa noore mtü kasvamisel – sihtgrupiks on liikmed ise, eesmärgiks on luua koostöövõrgustik erinevate kodanikuühenduste vahel Lõuna-Eesti piirkonnast. Läbi ühiste ideetalgute on plaanis välja töötada keskkonnahoidliku mõtteviisi levitamisele suunatud õppekspositsiooni „Eluterve elu terve elu” ideekavand, mis oleks algatajaks pikemale teavitusprojektile säästva arengu teemadel. Läbi nende koostegemiste tugevneme nii meie kui ka meie partnerid ja eelkõige võidab meie põhiline sihtgrupp – kohalikud noored.
Eluterve projekt korjab ideid ja paneb plaanidesse kirja kuni aprill 2009.

Eluterveks kasvamise teel läbime mitmeid etappe ja teeme mõne asja ära:
  • Veebilehe www.hinokad.ee edasiarendamine
  • Keskkonnaalase küsimustiku/uuringu läbiviimine Lõuna-Eesti noorte hulgas
  • Uue õppeekspositsiooni "Eluterve elu terve elu" väljatöötamine (KÕIK saavad aasa lüüa!) Anna teada siia!
  • Lõuna-Eesti väikeorganisatsioonide koondamine tegusasse võrgustikku
  • jpm

Üritusi ja tegevusi rahastatakse Vabaühenduste fondi projekti „Eluterve elu terve elu” raames. Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.