KUKU TAMM (arheoloogiamälestis, reg.nr. 10971 ) asub Kanepi vallas, Karste külas , Kuku kinnistul. Kirjandusmuuseumi materjalidest võib lugeda, et tegemist on olnud 6-meetrise ümbermõõduga suure puuga, mis olnud sealse kandi kuulsaim hiiepuu. Tänaseks on väärika puu elujõud raugemas. Puu ja koha pühadus säilib aga ka siis , kui hiietamm murdub või kuivab. Vana pühapuu asemele kasvanud puud loetakse jätkuvalt pühaks.

  
Pildil uued ja vana Kuku hiietamm

Looduslikke pühakohti võib pidada siinse põliskultuuri lahutamatuks osaks, sellele vaatamata on nende järkjärguline taandumine elavast kultuuripildist alanud ammu. Paljud neist on hävitatud võõraste isandate käsul juba mõisaajal, arvukatele pühapaikadele on saanud saatuslikuks talunikest põllumehed- tavalised inimesed, kelle jaoks on esmatähtis maast saadav tulu.

Paljud looduslikud pühapaigad ei ole aga hävinud, vaid on lihtsalt unustusse langenud, sest läbi aja- ja kultuurimurrangute pole teadmised ja tõekspidamised ühelt põlvkonnalt teisele edasi kandunud. Vaatamata aegade muutumisele pole pühapaigad siiski kaotanud oma tähendust ka kaasaegses Eestis. Vastukaaluks linnastumisele ja tänapäevasele rahamaailmale on ühiskonnas selgesti olemas teistsugused- loodust, keskkonda ja traditsioone toetavad väärtushinnangud. Väärtustest, mis asuvad ajaloolistes looduslikes pühapaikades või on nendega seotud, tuleneb avalik huvi nende paikade hoidmiseks ja edasikestmise kindlustamiseks. Ilma ajalooliste looduslike pühapaikadeta poleks me enam põlisrahvas oma külas, kihelkonnas ega Eestis tervikuna. 2000.aasta paiku pöördus Maavalla Koda looduslike pühapaikade küsimuses mitmete riigiasutuste poole. Tagasiside tuli positiivne ja 2004. aasatal kutsuti ellu töörühm, kes määratles kavandatava ajaloolisi looduslikke pühapaiku käsitleva riikliku programmi ülesanded ja valmistas ette alusdokumendid. Peagi käivituva arengukava üldiseks eesmärgiks on kaitsta ja väärtustada kultuuripärandit- olgu siis tegemist konkreetsete kohtadega maastikul või mälestuste, hoiakute ja väärtushinnangutega.

Hiitest veel...