Valmisid looduskaitseteemaline rändnäitus ja õppemapp
17.11.2010
KESKKONNAMINISTEERIUMI JA KESKKONNAAMETI PRESSITEADE


Neljapäeval, 18. novembril kell 14 avab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis infopäeva, kus tutvustatakse Eesti looduskaitse 100. aastapäevale pühendatud rändnäitust „Hoia, mida armastad!“ ja õppemappi „Looduskaitse Eestis“.

„See, mida tead ja tunned, sellest oskad ka hoolida,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Loodame, et valminud õppevahendid suunavad noori Eestimaa looduse tundmaõppimisele ning aitavad kujundada nende väärtushinnanguid ja süvendada kodumaa armastust,“ märkis ta.
Näituse ja mapi tellis ja valmimist juhatas Keskkonnaamet. Infopäevale oodatakse Harju- Järva ja Rapla maakonna klassi- ja loodusainete õpetajaid, huvijuhte, looduskeskuste esindajaid ja teisi huvilisi.
Rändnäitus „Hoia, mida armastad!” on mõeldud üldhariduskoolide õpilastele. Alates 2011. aasta jaanuarist saavad koolid näitust Keskkonnaametilt laenutada.
Värvikas näitus koosneb kümnest vibustendist (teemadeks miks, keda ja kuidas looduses kaitsta, kuidas looduses käituda jne) ja mängulistest eksponaatidest, mille abil saab näiteks otsida loomade elupaiku, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale ja mängida looduskaitseteemalist põrandamängu.

Õppemapp „Looduskaitse Eestis” on suunatud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ja tutvustab Eesti looduskaitset minevikus ning tänapäeval (teemadeks liigikaitse, kaitsealad, rahvusvaheline koostöö, looduskaitse ajalugu jne). Lisaks on õppemapis töölehed, mis aitavad õpitavat omandada ja saadud teadmisi kinnistada.
Õppematerjali tiraaž on 2000 eksemplari, mis jagatakse üldhariduskoolidele ja looduskeskustele. Näitust ja õppemappi aitasid koostada Arne Ader, Urmas Tartes, Epp Margna, Toomas Kalve, Anneli Ehlvest ja Ann Marvet, tööd rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.