LooduskunstLooduskunst alias ökokunst Põlva Ökofestivali töötoas
 
Kunsti ja looduse suhted on palju mitmekihilisemad, kui seda looduslähedased tarbeesemed või radikaalseid keskkonnaaktsioone kuvavad plakatid eeldada lubaksid. Ökokunsti võiks tinglikult ette kujutada sellise konstruktiivse ja omajagu eksperimentaalse mänguväljakuna, kus kohtuvad ühelt poolt ökomaailm ja teisalt kunstimaailm. Siit siis ka selle mängu ingliskeelne nimetus –eco art.
Ökokunsti ideeliseks aluseks võib pidada teadmist looduskeskkonnast kui ruumist, kus kõik on kõigega seotud, kus toimub elus ja eluta aine pidev ringlus ning põhjuslikud seosed pole kunagi lõpuni nähtavad.

Mida siis sellesisulises töötoas teha võiks?
Otsime vajaminevaid materjale loodusest, katsume segada vajaminevaid värve looduslike pigmentidega, kompame õkokunsti võimalusi ja laseme oma looval mõtlemisel voolata.
Tulemus võib olla imeline visioon ühest loomingulisest ja ökotervest eneseavaldusest.

Kohtumiseni Hino talus
Epp Margna