Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

AUTOVABA NÄDAL TARTUS 19.- 24.SEPTEMBER 2011


Kui oled igapäevane autokasutaja, siis juba üheks päevaks auto koju jätmine või 3 sõidu asendamine kaugtöö, jalgsi, jalgratta või ühistranspordikäiguga, vähendab sinu poolt tekitatud liiklus- ja keskkonnakoormust  20%.Vaata täpsemalt www.autovaba.ee


 
KUS JA KUIDAS JALGRATTAGA LIIKUDA?
 
SÕIDUTEE on sõidukite (ka jalgratta) liikluseks ettenähtud teeosa. Jalgrattaga võib sõita sõidutee paremas ääres või teepeenral, sõites ühes reas üksteise järel. Vasak- või tagasipöörde korral võib jalgrattur paikneda ka sõiduraja vasakus servas. Jalgratturid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja eesoleva sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.  Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt 10-ne aastane laps, 10–15-aastasel lapsel peab sõiduteel sõitmisel olema kaasas jalgratturi juhiluba. Täiskasvanu vahetu järelevalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.
KÕNNITEE on äärekiviga või muul viisil sõiduteest või jalgrattateest eraldatud teeosa, mis on ette nähtud liiklemiseks jalakäijatele ja tasakaaluliikurile. Kõnniteel võivad sõita väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur, alla 13-aastane laps ja tema kaks saatjat. Kõik jalgratturid võivad sõita kõnniteel siis, kui sõiduteel sõitmine on tee seisukorra tõttu oluliselt raskendatud.
JALGRATTA- JA JALGTEE on jalgrattaga, tasakaaluliikuri ja jalakäija liiklemiseks ettenähtud eraldi tee või teeosa, mis on vastavate liiklusmärkidega tähistatud. Kõnniteel ja jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi jalgrattur ohustada ega takistada jalakäijat. Jalakäija läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.

 
   

JALGRATTATEE on sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on ette nähtud liiklemiseks jalgrattaga, pisimopeediga või mopeediga ning on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga.
JALGRATTARADA on teekattemärgisega tähistatud pikisuunaline sõidutee osa, mis on ette nähtud liiklemiseks jalgratta, pisimopeedi või mopeediga. Jalgratturi juhiluba omamata ei tohi laps iseseisvalt rattaga jalgrattarajal liigelda.
ÕUEALA on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt liiklemiseks ettenähtud ala. Õuealal tohib jalgrattur liigelda ohustamata ega takistamata jalakäijat. Mistahes vanuses jalgrattur võib juhiluba omamata jalgrattaga iseseisvalt sõita jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealal.
ÜLEKÄIGURADA on jalakäijale sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks ettenähtud vastavate liiklusmärkide või teekattemärgistega tähistatud teeosa, kus juht on kohustatud andma jalakäijale teed. Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid see ei anna jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Ohutuse tagamiseks on jalgrattur kohustatud ülekäigurada ületama jalakäija tavakiirusel.
ÜLEKÄIGUKOHT on sõidutee, jalgrattatee või trammitee ületamiseks jalakäijale ettenähtud, arusaadavalt rajatud ja tähistatud teeosa, kus jalakäijal ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust. Ülekäigukohal võib sõidutee ületada jalgrattaga või tasakaaluliikuriga sõites, kuid jalgratturil ega tasakaaluliikuri juhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust. Ülekäigukohal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ega tasakaaluliikuri juht ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat.
 
   


MÕNED REEGLID VEEL SEADUSEKIRJAST:
·        Jalgratas on sõiduk ning sõiduteel sõites peab jalgrattur järgima sõidukitele kehtestatud liiklusreegleid.
·        Jalakäijafoor reguleerib lisaks jalakäijate ja tasakaaluliikuri juhtide liiklusele ka jalgratturite liiklust, kui jalgratta- ja jalgteel ei ole kasutatud jalgrattafoori.
 
·        Autojuht on kohustatud andma teed jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele autojuht pöörab.