REGILAUL

Regilaulude andmebaas

Lauluimändi laulõ

 

Veeri, veeri päevakene

Veeri, veeri päeväkene, elle-elle ,leelo-leelo, 2x

Veeri sinnä kos so veli, elle-elle, leelo.-leelo,

Veeri sinnä, kos so sõsar, elle-elle, leelo-leelo,

Veli viie versta taga, elle-elle, leelo-leelo,

Sõsar kuvve kuuse taga, elle-elle, leelo-leelo,

Sääl so hellält hoietasse, elle-elle, leelo-leelo,

Peo pääl so peetässe, elle-elle, leelo-leelo,

Kamalun so kannetasse, elle-elle, leelo-leelo,

Pannas padjule magama, elle-elle, leelo-leelo,

Siidi sisse puhkamaie, elle-elle, leelo-leelo,

Kullasängü kukkumaie, elle-elle, leelo, leelo,

Õbesängü õljumaie, elle-elle, leelo-leelo .

 

Hobesemäng 

 Läki hobest ollalee ,otsimaie ollalee(õõ)   

Kuule kulla ollalee,kõrtsimeesi ollalee  

Kõrtsinaene ollalee,Kreetakene ollalee  

Kas te näite ollalee,mi obesta ollalee  

 

No Määnes olli ollalee,ti obene ollalee 

Linalakka ollalee,laupi otsa ollalee  

Kaput jalga ollalee,õõra silma ollalee  

Kiuds ol peräl ollalee,kullane ollalee  

Kammits kaalan ollalee,karrane ollalee 
 

Ollit küla ollalee,orasse ollalee  

Tantsid küla ollalee,taderikun ollalee

Tule susi ollalee,süü obene ollalee  

Murra maha ollalee, musta mära ollalee  

Tule susi ollalee,süü obene ollalee  

Murra maha ollalee, musta mära ollalee
 


 

Läki kulla kodu poolõ

 

Läki kulla kodo poolõ, lee-lee,lee-lee

Marakõnõ umma majja,                      

Imä uinus uutõn,                                  

Esä vajus vahtiõn.                         
Kunas kulla kodo tulõ?                       
Marakõnõ umma majja,                        

Aagõ kari kodo poolõ.                           

Pia tulõ pümme üü.                                 

Pümme tule, hämmär hällüs                  
Meil om kodo kullanõ,                        
Maja maravarsinõ                                  
Katus om meil munakoorist                    

Hari havvõhambiist                                
Läki kulla kodo poolõ                             

Marakõnõ umma majja                         
Imä uinus uutõn  .......

 

Villakumbalii


Uni tulõ uikõn,villakumbalii,

Läbi laanõ lauldõn, villakumbalii,

                   villa-villa-villa-vaa, villa-villa-villa-vaa,villakumbalii.

Mõtsa läts mehe tii, villakombalii,

Suuhu suisõlda hobõnõ, villakombalii,

                   Villa......

Uhja jäivä uibuhe, villakumbalii,

Sebivitsa vislapuudõ, villakumbalii,

                  Villa.......

 

Regi perän pedäjäne, villakumbalii,

Kandspuu kadajanõ, villakumbalii,

                   Villa.....

Kutsi kuud, palssi päivä,villakumbalii,

Kutsi kuud, palssi päivä,villakumbalii,

                   Villa....

Kuu es kullõ kutsumist, villakumbalii

Päiv ei pallo pallõmist, villakumbalii,

                  Villa.....

Kuu kullõl kulu all, villakumbalii,

Päiv mõtõl mõtsa takan, villakumbalii,

                    Villa...

 

Pirgo laul
Pirgo lätsi Petserihe, hoodsi-ridsi ralla.
Tšuhka-nuka, tšuhka-nuka,  hoodsi-ridsi ralla  
Kaks –kolm kuskat karmanihe, hoodsi-ridsi ralla 
Tšuhka..................
Pirgol anti hansat juua, hoodsi-ridsi ralla  
Tšuhka..................
Kui sa´ei anna hansat juua, hoodsi-ridsi ralla  
Tšuhka.................
 Ma müü maahha uma tsuvva, hoodsi-ridsi ralla  
Tšuhka.................
Pirgo sai sõs hansat juua, hoodsi-ridsi ralla    
Tšuhka................
Pirgo jäie väega purju, hoodsi-ridsi ralla     
Tšuhka.................
Pirgo panti riihhõ kinni, hoodsi-ridsi ralla     
Tšuhka................
Pirgot pesti nii´kut peni, hoodsi-ridsi ralla  
Tšuhka................
Pirgo sai petnadsat sutok, hoodsi-ridsi ralla     
Tšuhka................
Otsah om ta halle lugu, hoodsi-ridsi ralla    
Tšuhka................

 
 

Läke kuivalt korgõlõ  (hällilaul)

 

Läke kuivalt korgõlõ,
Hätee-ää-kaike.
Tahelikult taivalõ.
Pää puttõ pilvile,
Jala tandsõ taivalõ.
Tulgõ hällmä, külä sõsara,
Köütke ti vüü ilusalõ,
Pallapoolõ parausi.

 

 

 Oi, mul oll väiku vellekene

 

Oi, mul oll väiku vellekene,

Tibõrikku tillukõnõ,

Sattõ ta kaivu kaalani

Ja oiõ säält vällä olõni.

Maalt ta korjas maasikid,

Liiva päälta linnukid.

Maasikist sai majakõnõ,

Linnukist sai liinakõnõ.

Müüdä sõiti suurõ saksa,

Müüdä reise Riia herrä,

Küsütelli, nõvvatõlli:

„Kas seo om suuri soolaliina

Vai om iks rikas Riia liina?”

„Ei olõ suuri soolaliina,

Ei olõ rikas Riia liina-

Seo om iks santõ sannakõnõ,

Vaestõlatsi varjukõnõ.”

 

 Oles see miesi

 

Oles see miesi minulla

Oles see kaasa kanalla

Mis seal sõidab teeda mööda

Mis seal aeleb aru mööda!

Hobu alla kui see ahju

Ise päällä kui see päeva

Kübar peas kui kirikukella

Vöö kui linna lipuriie

Kingapaelad kui kibemed

Säärepaelad kui sädemed

Kui’p see miesi mind ei võta

Mind ei võta teist ei jäta

Hobu tal halla hallitagu

Ise pääle päivitagu

Sadul selga sammeldagu

Kübar pähe kolletagu

Vöö vööle vööditagu

 

 

 

Vihmaloits

 

 Tule tule õllele tuulekõnõ õlle

Vii vihma õllele Venemaale õlle

Aja huugu õllele Harjumaale õlle

Tõuka vihma õllele Turjamaale õlle

Saada sagar õllele Sõrvemaale õlle

Näide põllu õllele põdemassa õlle

Näida nurme õllele närtsimassa õlle

Hainamaada õllele hallitamas õlle

Mine vihma õllele vihu neidä õlle

Mine huugu õllele uha neidä õlle

Nemä musta õllele muide siäs õlle

Tõrvaskandu õllele tõiste siäs õlle


''''''''''''

 

 

Ole vaiki vana naani

Pea suu vana pini

Sul om kohus är koolda

Aig om sul hauda minna

Kis seal kotun kõndinesse

Kurat kotun kõndinesse

Murru mööda mustanesse

Tal omma liiahamba

Katel puul katkenu hamba

 

                                      (Karula)

 

 

Karjussida    leeli    vaessida   leeli

Alt ilma        leeli    armetuisi  leeli

Pääle ilma     leeli    peratüisi   leeli

Mia ol vihma leeli   vitsa pääle  leeli

Kastet haina   leeli  kaari pääle   leeli

Tuu ol orja     leeli  ola pääle    leeli

Karjalapse     leeli    kaela pääle leeli

Kuule kulla   leeli    kodoimä     leeli

Manitsege     leeli    majaimä     leeli

Kas ma karja  leeli  kodo aja     leeli

Vai ma kirju   leeli   kodo keerä  leeli

Kas om valmi  leeli 

 vaskajoogi leeli

havvutedu   leeli  lehmä haina   leeli

kui ole valmi  leeli  vaskajoogi leeli

avvutõdu    leeli   lehma haina  leeli

keerä karja  leeli kavvõlõ    leeli

kirju keerä  leeli  muile maile   leeli

taga Tartu  leeli  tammikusse   leeli

ligi liina  leeli  lepistikku    leeli

suhu jäta  leeli  suure lehmä   leeli

mõtsa sisse  leeli  mõisa lehmä  leeli

 

 

Väeloits

 

Tule-tule päevapärga

Veeri meie õue pääle

Astu tsõõri moro pääle

Päiv andku tüü jõudu

Tüü jõudu elujõudu

Päiva jõudu päälikile

Tüü jõudu tütarile

Rammu anna poegadele

Kuule kuule kuukene

Helkvad taeva tähekesed

Ehatähte illukene

Puhu viha mu pealt ära

Aja valu külma vette

Aja mure mere taha

Kõik hirmud ilma mingu

Kõik armud ilmast tulgu

Õnne meie õue pääle

 

 

 Ei tule teist noorust

lutagõ, nallatagõ

Oma noorele iäle

Terävele tervüsele

Illus on nooren iluta

Latsepõlven lauliskõlõ

Ei kiä anna tõista ellu,

Ei tõse tõni põlve-

Kui vanas saad, ei vallatõ

Naisepõlven ei nallatõ

Juuss mul jäie esikodo

Vanik velle vaja otsa

Oh mu illust juussõkõsta

Ja vahalakka vanikutta

Lätsin mõtsa palukale

Läksin mõtsa palukale

pühapäeva hommukulla

Minu vitt läks vetta täisa

panin kuuske kuivamaie

kadakaie pleekimaie

Tuli kulli kurja lindu

tihane tigeda lindu

vei tema kuusest kuivamasta

kadakasta pleekimasta

Mina itkrdes koduje

Küsitelli eidekene

targutelli taadikene

Mis sina itked tütar noori

Läksin mõtsa palukale

pühapäeva hommukulla

Minu vitt läks vetta täisa

panin kuuske kuivamaie

kadakaie pleekimaie

Tuli kulli kurja lindu

tihane tigeda lindu

vei tema kuusest kuivamasta

kadakasta pleekimasta

Ära nuta tütar noori

Küllap eit teeb uue vitu

puurib uue putsukese

haavalehist habe suhu

kaselehist karvad pääle.

 

Tooge juua laulijalle

 

 tooge juua joo,/laulajalle joo,/ ailu-leelu lee, laulijalle joo, laulijalle joo

 laulajalle laskejalle

 laulja kurku kõrbeneksi/

 jooja kõri kuivaneksi/

joo kurku kanna kaela/

 võta vasta vaskirinda/

küll need jalad kodo viivad/

 sääred sängi sääjavad/

 põlved põhkuje puevad/

 oma armu voode´eie/

 kel pole kaasat võtku kassi/

 võtku kirpu ahjunurgast/

lutikuga löögu luuri/

 

Õllekiituseks
Humal huikas lati otsas
Käbi kärkis kuuse otsas
Tulge tänne noored mehed
Viige kotis mind koduje
Viige matis mind majaje
Säält mina tükin tünderisse
Astun õlleankurisse
Veeren viina veerandisse
Võtan meele meeste päästa
Tanu targa naese päästa
Poole meele poeste päästa
Mehed mütsita müravad
Naised tantsivad tanuta
Poisid poole saabasteta
Olge terved õllesepad
Olge terved kallasepad
Vihaviinade tegijad
Kes teinud õlle punase
Viina virdevärvilise
Õlut teeb minule sooja
Ma teen õllele palavat
Kütan kannule kasuka
Humalale uue kuue
Oh, sina humal hullukene
Taputilge tillukene
Humal hakkas hullutama
Taputilge tillerdama
Linnas jalgu liigutama
Võttis meeled meeste peasta
Pooled meeled poiste peasta
Oiud naeste otsa eesta
Tanu targa naese päästa
Kõik on mehed , kel on mütsid
Kõik on poisid, kel kübarad
Ei ole mehe meeli peassa
Poisi oidu otsaeessa
Või seda viina vintsukesta
Punakaela puntsukesta
See läeb keerdes kõhtujani
Virdes-vardes vatsajani
Selgub soole otsalani
Tubakas ,tubakukene
Viharohtu vennikene
See läeb piipu pistemata
Kotti katki leikamata
Suust tuleb sinine suitsu
Ninast neljakeeruline