KESKKOND JA LOODUS


Hinokate tegevused on päris tihedalt olnud seotud looduse, keskonnateadlikkuse ja elurikkuse säilitamisega. Erinevate projektide kaudu on korraldatud nii laagreid ja koolitusi noortele kui kujundatud ja valmistatud liigirikkust ja loodushoidu tutvustavaid õppe-ekspositsioone 
(vt. menüüd).

Erinevate loodusteemaliste ekspositsioonide välja töötamine , kujundamine ja valmistamine ongi üks Hinokate tegevusvaldkondi ja spetsialiteete.Eesti Looduskaitse 100-nda juubeli puhul valmis mänguline osa selleteemalisest õppe-ekspositsioonist. Näituse infopannood valmisid Arne Adra ja Urmas Tartese käe all.


Et meie endi asukoht Otepää-Kanepi vahel kesk kaunist künklikku maastikku on, siis katsetame siin ka väike-aiapidamise uusi ja vanu meetodeid-permakuluuri,põhukultuuri, üdikasvatust jne.